DARMOWA DOSTAWA PRZY ZAMÓWIENIACH OD 150 ZŁ

Szukaj

Regulamin

Właścicielem Sklepu internetowego SEAME Warsaw jest firma SEAME Anna Makowska z siedzibą przy ul. Okrzei 2 w Dęblinie, o numerze NIP 5060110077 oraz numerze REGON 368870055, zwana dalej „SEAME Warsaw”. Sklep internetowy SEAME Warsaw znajduje się pod adresem www.seamewarsaw.pl i będzie zwany dalej „Sklepem internetowym SEAME Warsaw”.
Korzystanie ze stron Sklepu internetowego SEAME Warsaw przez klienta zakłada akceptację niniejszego Regulaminu.


Podstawowe informacje dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego SEAME Warsaw

Jedyną dopuszczalną formą korzystania ze Sklepu internetowego SEAME Warsaw jest wejście na stronę internetową www.seamewarsaw.pl za pomocą urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową (w przypadku komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Mac OS X zaleca się przeglądarkę Apple Safari w wersji 7 lub wyższej, w przypadku komputera pracującego pod kontrolą innego systemu operacyjnego, zaleca się przeglądarkę Google Chrome lub Mozilla Firefox w wersji ostatniej udostępnionej do pobrania na stronach producenta).


Procedura zawarcia umowy kupna – sprzedaży

Wyrażenie woli zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy klientem, a SEAME Warsaw za pośrenictwem Sklepu internetowego SEAME Warsaw zakłada akceptację niniejszego regulaminu.
Umowa kupna - sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Do umowy znajdują zastosowanie polskie przepisy prawne.
Klient dodaje do koszyka towary, których zakupem jest zainteresowany. W tym celu wybiera produkt spośród produktów dostępnych w Sklepie internetowym SEAME Warsaw, wybiera rozmiar i dodaje towar do koszyka. Po wybraniu wszystkich produktów, których zakupem zainteresowany jest klient, klika on przycisk ZAMAWIAM pod polem podsumowania zawartości koszyka. Klient zostaje przeniesiony do formularza zamówienia, gdzie wybiera spośród dostępnych opcji wysyłki i płatności, uzupełnia formularz adresu dostawy, lub po zalogowaniu się do swojego konta w przypadku klientów, którzy posiadają takowe konto w Sklepie internetowym SEAME Warsaw, klient klika przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ, co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz rodzi obowiązek zapłaty za zamówiony towar.
Klient niezwłocznie po złożeniu zamówienia dokonuje płatności na stronie partnera obsługującego płatności - procesora płatności Przelewy24. Po dokonaniu płatności Sklep internetowy SEAME Warsaw przesyła do Klienta wiadomość email – potwierdzenie zamówienia - przyjmując jego zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację wybranego towaru, oraz ostateczną cenę wraz z kosztami przesyłki.
W przypadku niedokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zakupu klient kontaktuje się ze Sklepem internetowym SEAME Warsaw w celu ustalenia innej formy płatności. Jeśli płatność nie została zrealizowana w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia Sklep internetowy SEAME Warsaw ma prawo do automatycznego anulowania zamowienia bez konieczności poinformowania o tym fakcie klienta.
W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta Sklep internetowy SEAME Warsaw informuje Klienta e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie, że zamówienie nie może zostać zrealizowane, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na realizację dostawy. W takiej sytuacji Klient może zdecydować o rezygnacji z zakupu i otrzymaniu pełnego zwrotu poniesionych kosztów, bądź o oczekiwaniu na moment ponownej dostępności towaru w Sklepie internetowym SEAME Warsaw i wysyłkę w najbliższym możliwym terminie.
Zamówiony towar jest wysyłany wraz z dowodem zakupu. W momencie dostarczenia przesyłki Klient otwiera opakowanie sprawdzając czy przesłany mu towar jest zgodny z zamówieniem dokonanym w Sklepie internetowym SEAME Warsaw.
Sklep internetowy SEAME Warsaw zobowiązuje się do dostarczenia klientowi zamówionego towaru bez wad.
W przypadku stwierdzenia przez klienta wady fabrycznej dostarczonego towaru, klient ma prawo odesłać wadliwy towar do Sklepu internetowego SEAME Warsaw w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru, po uprzednim poinformowaniu o tym Sklepu internetowego SEAME Warsaw e-mailem. Koszty przesyłki odsyłanego wadliwego towaru pokrywa właściciel Sklepu internetowego SEAME Warsaw.

W przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta, koszt przesyłki zwrotnej do SEAME jest potrącany z kwoty zamówienia. W przypadku przesyłki za pobraniem - klient ma obowiązek dokonać zwrotu kosztów nieodebranej przesyłki na konto SEAME. 


Ceny

Ceny przedstawione w Sklepie internetowym SEAME Warsaw nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta przezentowana w Sklepie internetowym SEAME Warsaw stanowią ogłoszenie i informację o produktach możliwych do zakupu, poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego SEAME Warsaw oraz zaproszenie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Przedstawione na stronie internetowej przykładowe ceny są cenami zawierającymi podatek VAT (brutto). Cena ostateczna wraz z kosztami dostarczenia towaru podawana jest przed dokonaniem płatności oraz po jej dokonaniu, w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.


Dostawa i obsługa zamówienia

Przesyłka zostanie dostarczona przez firmę kurierską InPost, Paczkomaty InPost, Paczkę w Ruchu bądź Pocztę Polską. W momencie dostarczenia przesyłki klient ma obowiązek w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki. W przypadku niezgodności z zamówieniem klient ma obowiązek sporządzić z kurierem odpowiedni protokół. Sklep internetowy SEAME Warsaw nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku transportu. Za takie szkody odpowiada firma dostarczająca przesyłkę i jedyną formą dochodzenia przez klienta roszczeń w takim przypadku jest sporządzenie i podpisanie protokołu szkody w obecności kuriera w momencie dostarczenia przesyłki oraz poinformowanie o tym fakcie Sklepu internetowego SEAME Warsaw e-mailem na adres kontakt@seamewarsaw.pl.
Zamówiony towar dostarczany jest do klienta w ciągu od 3 do 5 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach termin dostarczenia przesyłki do Klienta może wydłużyć się. W przypadku niemożności zrealizowania przez Sklep internetowy SEAME Warsaw zamówienia w terminie do 5 dni, klient jest o tym informowany e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie i ma w tym przypadku prawo do rezygnacji z umowy kupna — sprzedaży oraz do pełnego zwrotu poniesionych kosztów.
W sytuacji wyjątkowej, jak wyczerpanie stanów magazynowych realizacja zamówień odbywa się wg kolejności ich składania i należy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku wyczerpania stanu magazynowego towaru, zamówienie może nie zostać zrealizowane lub odpowiednio przedłuży się termin jego realizacji, w tym na okres dłuższy niż 30 dni. Odpowiednie informacje będą przekazywane klientowi przez Sklep internetowy SEAME Warsaw e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie. W przypadku braku woli oczekiwania na towar klient ma prawo do rezygnacji z umowy kupna — sprzedaży oraz do pełnego zwrotu poniesionych kosztów.
W sytuacji wyjątkowej, jak wyczerpanie stanów magazynowych Klienci mają możliwość wyboru innego towaru lub rezygnacji z zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeśli takie wpłaty miały miejsce. W przypadku braku jednoznacznej decyzji ze strony Klienta zamówienie jest anulowane. Jeśli miała miejsce wcześniejsza wpłata, następuje jej zwrot Klientowi.


Odstąpienie od umowy - zwrot towaru

Umowy kupna — sprzedaży zawierane na odległość umożliwiają konsumentowi (o ile jest osobą fizyczną nabywającą rzeczy, prawa lub usługi w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą) odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia bez podania przyczyn, ze zwrotem zamówionego towaru w stanie nienaruszonym. Sprzedający poprzez internet lub inne media nie mają prawa odmówić przyjęcia towaru i zwrotu wartości. Pisemne oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyn należy złożyć/wysłać do siedziby SEAME Warsaw w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia odbioru towaru. W przypadku dostarczenia oświadczenia po upływie 14 dni nie jest możliwe odstąpienie od umowy bez podania przyczyny z wyjątkiem uznania zwrotu towaru na postawie dobrej woli Sklepu internetowego SEAME Warsaw.
Towar musi być odesłany na adres: SEAME Anna Makowska, ul. Okrzei 2, 08-530 Dęblin. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Sklep internetowy SEAME Warsaw zastrzega sobie prawo do nie umieszczania zwrotnych listów przewozowych w przesyłkach towarów zakupionych w ramach ofert promocyjnych czy towarów zakupionych po obniżonych cenach. Obowiązujące dla danego produktu i danej oferty zasady zwrotów będą określane w momencie zakupu na podstronach produktów oraz na podstronach opisujących zasady ofert promocyjnych.
Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, nieużywany, niezniszczony, w stanie kompletnym. Jedynym dopuszczalnym użyciem zamówionego towaru jest sprawdzenie przez Klienta czy zakupiony towar odpowiada zamówieniu.
Do zwracanego towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz zwrotu dostępny na stronie Zwroty.
O pozytywnej weryfikacji towaru, a co za tym idzie przyjęciu towaru do zwrotu i skutecznemu rozwiązaniu umowy kupna — sprzedaży, klient zostanie poinformowany e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie.


Reklamacje

Klienci uprawnieni są do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie rękojmi wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli Klient po otrzymaniu zamówienia stwierdzi w nim wadę powinien dokonać jej zgłoszenia w mailu wysłanym na adres kontak@seamewarsaw.pl bądź w wiadomości tekstowej (umieszczając w wiadomości swoje imię i nazwisko, datę zamówienia, dokładny opis wady oraz dołączając zdjęcie produktu przedstawiające wadę).
Dokonanie zgłoszenia wady może mieć również formę pisemną i zostać przesłane pocztą. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie przez Sklep internetowy SEAME Warsaw nieodpłatnie wymieniony na taki sam bądź podobny spośród towarów dostępnych aktualnie w sklepie i z pokryciem kosztów przesyłki. Jeśli wymiana narażałaby kupującego na znaczne, uzasadnione niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny (rabatu) bądź może on odstąpić od umowy kupna - sprzedaży. Klient nie może odstąpić od umowy w trybie reklamacji jeśli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
Reklamacje opierające się na różnicy pomiędzy wyglądem towaru zamówionego a towaru otrzymanego, wynikające z ustawienia parametrów monitora bądź wadliwego działania monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.


Ochrona danych osobowych klientów

Szczegóły bezpieczeństwa danych osobowych określa Polityka Prywatności.


Prawa autorskie

Zawierając umowę z SEAME Anna Makowska. w trybie opisanym w niniejszym regulaminie, Klient zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, których właścicielem jest SEAME Anna Makowska oraz autorskich praw majątkowych innych osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
Wszelkie działania Klienta mające na celu lub mogące w jakikolwiek sposób utrudniać działanie Sklepu internetowego SEAME Warsaw będą skutkowały zawieszeniem bądź usunięciem konta Klienta oraz zablokowaniem dostępu na postawie adresu IP bądź innej. Niezależnie Sklep internetowy SEAME Warsaw podejmie także wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie wyrządzonej przez Klienta, poniesionej przez Sklep szkody.


Postanowienia końcowe

Sklep internetowy SEAME Warsaw zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz uruchomienia nowej wersji Sklepu w dowolnym momencie bez uzasadnienia przyczyny. O nowym regulaminie klienci będą powiadamiani podczas składania pierwszego zamówienia przypadającego na czas obowiązywania nowego regulaminu. W przypadku nowego regulaminu klient może bądź zaakceptować regulamin w nowym brzmieniu, bądź go nie zaakceptować. Brak akceptacji nowego regulamin będzie skutkował niemożliwością realizacji zamówienia. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu internetowego SEAME Warsaw.
Jeśli w czasie, jaki upłynął od ostatnio dokonanego zakupu nastąpiła zmiana regulaminu Sklepu internetowego SEAME Warsaw, Klient dokonując zakupu akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj